UiS. Nytt laboratoriebygg

Publisert 11.09.2014

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2014.

Statsbygg har fått i oppdrag å vere byggherre for eit nytt laboratoriebygg ved Universitetet i Stavanger.

Universitetet i Stavanger er i vekst og ønskjer å utvide studietilbodet. Dette betyr eit auka arealbehov for verksemda, både administrativt og for forskings- og studentområda. Det er behov for eit nytt laboratoriebygg med cirka 1500 m2 nettoareal fordelt på to etasjar.

Bygget ein nyttar i dag, er ein brakkerigg som blir brukt til laboratorieformål og studentarbeidsplassar.

Oppdragsgivar Universitetet i Stavanger
Prosjektering Totalentreprise
Brutto bygningsareal ca 1700 kvm
Byggjestart/ferdigstilling Mai 2013/juni 2014
Status Ferdigstilt
Totalkostnad 78 mill kr.
Prosjektnummer 11700

Byggeprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Kjell Arholms gate 41

4021 STAVANGER

×