UiS, Samfunnsvitskap. Nybygg

Publisert 09.02.2015

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2015.

Statsbygg har fått i oppdrag å vere byggherre for eit auditorium med 650 plassar og eit nytt bygg for Det samfunnsvitskaplege fakultetet (SV) ved Universitetet i Stavanger.

For å dekkje behovet for kontor og undervisningslokale treng Universitetet i Stavanger eit nytt bygg med auditorium.

Byggeprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Kjell Arholms gate 41

4021 STAVANGER

Oppdragsgivar: Universitetet i Stavanger
Totalentreprise: HENT as
Brutto bygningsareal: ca. 5350 kvm
Byggjestart/ferdigstilling: Mars 2014/juni 2015
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: 178 mill. kr (prisdato februar 2013)
Prosjektnummer: 11942

×