Miljømål

Dette var miljømåla for prosjektet:

Energi

Total energiforbruk skal ikkje overstige krava for passivhus.

Avfall

Prosjektet set krav til 85 % (vekt) gjenvinning av avfall.

Måla er vidare konkretisert i eventuelle delmål og krav i andre dokument relatert til prosjektet.

×