UiS. Nytt studenthus

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2011.

Universitetet i Stavanger, UiS har ca 7500 studentar og ein stab på ca 950 årsverk på Ullandhaug.

Universitetsstyret har vedteke å byggje nytt bygg til studentaktivitetar. Bygget skal ha plass til hovudorganisasjonen til studentane, dei fleste studentorganisasjonane, studentavis, studentradio og studentsosiale rom.

Nybygget skal oppførast ved sida av det planlagde nybygget for SV-fakultetet, bygg 302, nær parkeringsplass nord for Ellen og Aksel Lunds hus (Hotellfaghøgskolen) på universitetsområdet på Ullandhaug.

Oppdragsgivar Universitetet i Stavanger
Entrepriseform Totalentreprise
Totalentreprenør: Backe Bygg AS
Byggeleder: AvantiGruppen AS
Brutto bygningsareal ca. 650 kvm, fordelt på to etasjer
Planlagd oppstart bygging Februar 2011
Planlagd ferdigstilling August 2011
Status Ferdigstilt
Prosjektnummer 11485

Byggeprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Kjell Arholms gate 41

4021 STAVANGER

×