UiT, Medisin og helsefag. MH2

Publisert 15.09.2016

Statsbygg har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å planlegge og bygge nytt fakultetsbygg for medisin og helsefag, MH2, ved Universitetet i Tromsø. Bygget skal gi plass for 1097 personer: 924 studenter og 173 ansatte.

Medisin og helsefag er samlokalisert med Universitetssykehuset i Nord-Norge og har innendørs forbindelse med sykehuset på fem plan. Nybygget skal tilpasses eksisterende bygg og korrespondere med dette slik at MH-bygget oppleves som en enhet.

Prosjektet består av: hovedprosjekt (nybygg) og ombygging av eksisterende bygg.

Grunnarbeidene startet iht. plan første halvår 2015. Gjennomføring av nybygget startet i januar 2016.

Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet
Brutto bygningsareal Nybygg ca 19 077 kvm, ombygging 1980 kvm.
Byggestart/ferdigstilling Januar 2016/ Nybygg ferdig 1. halvår 2018 og Ombygging 2. halvår 2018
Status Byggefase
Kostnadsramme 1334,3 mill. kr (prisdato 1. juli 2016)
Prosjektnummer 1017801

Byggeprosjekt. Pågående
Undervisning og forskning

Universitetsvegen

9019 TROMSØ

Marte Kollstrøm
Prosjektleder
Mob. 90062930
Send e-post

×