Prosjektorganisering

PRL Prosjekteringsleder 
KP SHA-rådgiver (KP=koordinator prosjektering)

Asplan Viak

Byggeleder
KU SHA-rådgiver (KU=koordinator utførelse)

Rambøll

PGK - Prosjekteringsgruppekoordinator
ARK Arkitekt
RATIO arkitekter

LARK Landskapsarkitekt
Bjørbekk & Lindheim

AssPGK - Assisterende prosjekteringsgruppekoordinator
RIB Rådgivende ingeniører bygg
RIV Rådgivende ingeniører VVS
RIVA Rådgivende ingeniører VA-teknikk
RIE Rådgivende ingeniører elektro
COWI 

RIM Rådgivende ingeniører miljø
Context

Grunnentreprenør
Alf Brekken og Sønner

Generalentreprenør
Bjørn Bygg

×