UiT Narvik. Oppgradering og utvikling.

Publisert 19.12.2018

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet skal Statsbygg  skal oppgradere og tilpasse UiT-Narvik for  200 millioner kroner. Dette på bakgrunn av en ny leieavtale med universitet.

På bakgrunn av en arealkartlegging er det bestemt at denne oppgraderingen skal fokusere på økt arealutnyttelse, samt innovative og fremtidsrettede undervisningsformer. Prosjektet skal redusere klimagassutslippene til campus med 25%, og legge passivhusstandard til grunn for delene av fasaden og taket som skal bygges om. Ved hjelp av tilleggsisolering av fasader skal prosjektet spare 750 000 kilowatt-timer per år, noe som reduserer strømforbruket i den eldste delen av bygningsmassen fra 1969 med ca. 25%.

Fremdrift

Prosjektet har vært gjennom skisseprosjekt og forprosjekt før det ble lyst ut som totalentreprise i november 2018. Oppdraget gikk til PEAB Bjørn Bygg AS. Byggestart blir i mai 2019, og ferdigstillelse før semesterstart august 2020.

Prosjektets største utfordring er at universitetet skal gjennomføre ordinær undervisning i hele byggeperioden, uten at noen flytter ut av Campus. Byggevirksomheten vil i hovedsak forgå i en fløy, men i perioder også i andre deler bygningsmassen. God samhandling mellom prosjektet og de daglig aktiviteter på campus blir avgjørende for å få et vellykket resultat.

For å frigjøre det arealet som skal bygges om, så må det før hovedombyggingen starter gjennomføres både midlertidige og permanente flyttinger av kontor og undervisningsarealer til steder som i utgangspunktet ikke skal ombygges. Flerbruk, landskap, utvidet brukstid og endrede undervisningsformer, er noen stikkord som skal sikre at alle arealer på campus utnyttes mest mulig effektivt i byggeperioden. Tilpasningsarbeidene må gjøres i løpet av våren 2019.

Byggeprosjekt. Pågående
Undervisning og forskning

Fakta:

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Oppstart/ferdigstilling: 2019/2020
Brutto bygningsareal: 7256 kvm ombygges og ca. 4000 kvm fasadeareal rehabiliteres
Status: Detalj- og byggefase
Kostnadsramme: Ikke endelig fastsatt 
Prosjektnummer: 1141501

×