Miljømål

Publisert 31.07.2017

Dette er miljømålene som er satt for prosjektet:

Klimagassutslipp

Prosjektet skal redusere klimagassutslippene med 30 % sammenlignet med et referansebygg.

Energi

Prosjektets energiambisjon tilsvarer passivhusnivå, og det skal vurderes alternativ og fornybar energiproduksjon (nesten nullenergi). Dette blir ivaretatt med ca. 1.250 m2 solcellepaneler på tak, som er beregnet å kunne gi ca. 140.000 kWh årlig.

Materialer

Minimere materialsvinn og bygningsavfall

×