Norges Arktiske Universitetsmuseum

Statsbygg har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utarbeide skisseprosjekt- og forprosjekt for nytt museum ved Norges arktiske universitet i Tromsø. 

Norges Arktiske Universitetsmuseum er Nord-Norges eldste vitenskapelige institusjon. Det skal lokaliseres på Mack-tomta i Tromsø sentrum. Brutto arealramme vil være på maks. 19.700 kvadratmeter.

Høsten 2017 mottok Statsbygg oppdraget om å utarbeide skisse- og forprosjekt for et nytt universitetsmuseum av Kunnskapsdepartementet. 

I juni 2018 vant Henning Larsen Architects konkurransen om å utvikle det nye museet.

I mai 2019 mottok Statsbygg skisseprosjektet fra prosjekteringsgruppen, som også består av Borealis Arkitekter, COWI, SLA og Expology.

I skisseprosjektet er valgte løsning fra mulighetsstudiet fra 2018 videreutviklet, forbedret og konkretisert. Det viser hovedtrekkene for hvordan det nye museet i Tromsø sentrum vil bli seende ut når det står ferdig. Det gir også anbefalinger om hvilke løsninger som bør arbeides videre med.

Levende byområde

Museet skal bestå av fire bygninger med ulike funksjoner. Bygningene bindes sammen av magasiner og tekniske rom under bakken.

Ett av byggene inneholder utstillingsområder, et annet inneholder laboratorier, verksteder og kontorer, i det tredje bygget blir det hovedinngang, butikk og lagt til rette for administrasjonen, og i det fjerde skal det være kafé, auditorium og skoletjeneste. Det planlegges mulighet for publikumsinngang både fra Strandveien og Havnepromenaden.

Museet skal bidra til en aktiv utvikling av Tromsø sentrum der byen i større grad skal henvende seg mot sjøen. I samarbeid med Mack Øst ved Eiendomsspar AS og Tromsø kommune vil Statsbygg legge til rette for et levende byområde.

Skisseprosjektet legger opp til at bygningene får en dobbel ytterfasade med glass som lyses opp innenfra tilpasset variasjoner i de ulike årstider. Materialvalg og uteområder er inspirert av den nordnorske naturen.

Starter på forprosjektet

Statsbygg starter i mai 2019 på forprosjektet for museet, og parallelt med dette gjennomføres det et reguleringsarbeid i samarbeidet med Mack Øst ved Eiendomsspar AS.

Når forprosjektet og reguleringsplanen er ferdig vil Kunnskapsdepartementet ta stilling til prosjektets videre fremdrift.

Byggeprosjekt. Pågående
Undervisning og forskning

Strandvegen 4-6

9006 TROMSØ

Fakta

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Brutto bygningsareal: maks 19 700 kvm
Ferdigstilling skisseprosjekt: 2. kvartal 2018
Status: Avklarings-/utviklingsfasen
Kostnadsramme: 1,8 mrd (15.02.2017)
Prosjektnummer: 1018201

Marte Kollstrøm
Prosjektleder
Mob. 90062930
Send e-post

×