Prosjektorganisering

Prosjektet gjennomførast som ein samspelsentreprise.

Totalentreprenør

OBAS Vest AS

Andre firma som inngår i samspelsgruppa:

Prosjekteringsgruppekoordinator PGK
Sweco Norge AS

Arkitekt ARK
b+b arkitekter as (tidlegare Bjerk og Bjørge AS arkitekter)

Rådgivande ingeniørar bygg RIB
Rådgivande ingeniørar VVS RIV
Rådgivande ingeniørar elektro RIE
Rådgivande ingeniørar brann RIBr
Sweco Norge AS

×