2. plass "Vikingetiden på ny"

Publisert 07.04.2016

2. plass/2nd Place "Vikingetiden på ny" av/by JAJA Architects/Coast Studio.
kr 500.000

Utdrag fra juryens uttalelse

"Med et lavmælt og organisk grep skaper «Vikingtid på ny» et nytt museumslandskap over og under bakken tilpasset stedet og Arnebergs arkitektur."
"Nybygget underordner seg det eksisterende bygget helt i høyde og bygningsmassen ligger i nord, tilbaketrukket fra eksisterende bygg. Ved at bygget leses som en del av landskapet konkurrerer det ikke med den eksisterende arkitekturen. Arnebergs interiører beholder likevel sin relevans med inngang og viktige funksjoner."

Excerpt from Jury Statement

"With its unobtrusive and organic design, «Vikingtid på ny» creates a new museum landscape above and under the ground, adapted to the site and Arneberg’s architecture."
"The new building subordinates itself to the existing buildings height and the building is placed in the north, withdrawn from the existing building. Being read as part of the landscape, the building does not compete with the existing architecture. Arneberg’s interiors still retains its relevance with its entrance and its important functions."

Film med illustrasjoner

Last ned. Download

Vinnerforslagene - 3 bilder
×