3. plass "Favn"

Publisert 07.04.2016

3. plass/3rd Place "Favn" av/by Arkitekturfabrikken + Kata Palicz.
kr 400.000

Utdrag fra juryens uttalelse

"Forslaget favner om skipene og landskapet med et tydelig arkitektonisk grep som kommer Arnebergs arkitektur i møte."
"Favn både underordner seg eksisterende bygg og tar opp i seg formspråket med fløyer og saltak. Beliggenheten i nordvest gjør at Arnebergs arkitektur er lite endret sett fra dagens adkomst. Mye av arealene ligger under bakkenivået ved dagens hovedinngang, slik at det som leses som nybygg er begrenset i volum."
"Disse arealene danner gulvet i gårdsrommet som ligger som en forlengelse av dagens bakkenivå. Favnen som åpner seg gir rom for museets utendørs aktiviteter og fremstår som en generøs gest til omgivelsene."

Excerpt from Jury Statement

"The proposal embraces the ships and landscape in a clear architectural idiom which reaches out to Arneberg’s architecture."
"Both subordinate themselves to the existing building and style, with wings and gable roof. The placement in the north-west means that Arneberg’s architecture appears little changed, seen from today’s access. Much of the area is placed under ground level at today’s entrance, so what can be read as new, is of limited scale."
"The open arms create a space for the museum’s outdoor activities and may be seen as a generous gesture to the surrounding landscape."

Film med illustrasjoner

Last ned. Download

Vinnerforslagene - 3 bilder
×