1. plass Naust

Publisert 04.04.2016

1. plass/1st Place "Naust" av/by AART Architects.
kr. 650.000

Utdrag fra juryens uttalelse

"Naust kobler utstillingsarealene direkte på dagens utstillingsfløyer, og arkitekturen gir med dette mulighet for en sammenhengende og flott romsekvens som inkluderer de eksisterende hvelvene. Nybygget er et sirkulært volum som ligger over bakken i nordvest og danner en forbindelse mellom korsformens vestre og nordre fløy. Saltaket og bygningskroppen kommer i møte det eksisterende byggets arkitektur. Plasseringen i det nordvestre hjørnet gjør at eksisterende bygg oppleves omtrent som i dag når man kommer til museet."

Excerpt from Jury Statement

"Naust connects the exhibition areas directly to today’s exhibition wings, and hence the architecture creates a continuous and impressive sequence of rooms including existing vaults. The new building is a circular body placed above the ground in the northwest and creates a connection between the left and north wings of the cross. The gable roof and the building communicates with the architecture of the existing building. The placement in the north-western corner enables the existing building to be experienced almost as it is today when approaching the museum."

×