Washington D.C. Oppgradering embetsbolig

Publisert 29.06.2015

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2015.

Statsbygg skal på oppdrag fra Utenriksdepartementet oppgradere embetsboligen ved Norges ambassade i Washington D.C, USA. 

Embetsboligen i Washington sto ferdig i 1931 som en romslig og representativ bolig med store stuer, mange soverom og bad samt en tjenerleilighet. I dag tilfredsstiller bygget verken lovkravene til universell utforming, dagens krav om en tilpasset bolig for ambassadøren med familie eller nye krav til miljøvennlighet og energibruk.

De planlagte arbeidene består i å lage trinnfri atkomst til representasjonslokalene (i 2. etasje), installere HCWC, etablere en egen sone for vertikal transport som dekker alle etasjene og bygge om soveromsdelen til en funksjonell leilighet. I tillegg blir bygget delvis isolert, påvist asbest blir fjernet og de tekniske anleggene oppgradert til å tilfredsstille dagens krav.

Arbeidene gjennomføres som generalentreprise. Ottati Construction & Associates Inc., Washington DC, er valgt som utførende entreprenør.

Byggeprosjekt. Ferdige
Ambassade

2720 34th Street Northwest

Washington, DC

Oppdragsgiver: Utenriksdepartementet
Brutto bygningsareal: 1230 kvm
Byggestart/ferdigstilling: Mai 2014/2. halvår 2015 
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: 32,5 mill. kr (prisdato jan. 2015)
Prosjektnummer: 1012801

×