Sophies Minde ortopedi

Eiendommen ligger i tilknytning til Aker sykehus, i Trondheimsveien, med utsikt over Oslo.

Sykepleierskolen på Aker sykehus stod ferdig i 1970, og var tegnet av arkitekt G.W.Thuesen. Skoleavdelingen var en del av et "tårn og kake-kompleks" som skulle romme både sykepleieskolens undervisningslokaler i en lavere toetasjes del, og selve elevhjemmet i en tietasjes høyblokk.

Som arkitektur var skolen en del av en internasjonal modernistisk trend hvor det å kombinere et vertikalt element med et horisontalt sto sterkt. I dette tilfellet var ønsket om å kontrastere stående med liggende ytterligere forsterket ved de vertikale synlige betongkonstruksjonene på høyblokken og de liggende eternittplatene som utgjorde solskjermingen (nå fjernet) på undervisningsbygget. Bruken av rene, geometriske bygningsdeler, ubehandlet betong og glass gjør at bygningen som arkitektur også kan plasseres i den brutalistiske perioden som sto sterkt på 1960-tallet.

Inntil august 2002 ble bygningen benyttet til sykepleierutdanning. Etter 2002 har den blitt brukt av Sophies Minde Ortopedi as. Statsbygg eier bygningen. 

Hybelhuset som skolebygningen er tilknyttet eies av helseforetaket Helse sør-øst.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Trondheimsveien 235

0586 OSLO

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
2910
m2
Bruttoareal: ca
2694
m2
Leietakere:
  • Sophies Minde Ortopedi AS

×