Nordbybråten sivilforsvarsleir

Nordbybråten sivilforsvarsleir ligger i et skogsområde i Våler i Østfold.

Det var asylmottak på Nordbybråten fra 1989-2010. Statsbygg kjøpte Nordbybråten sivilforsvarsleir i Våler i 2011 for at UDI skulle åpne asylmottak.

Arbeidet med prosjekteringen av det nye asylmottaket ble avsluttet i 2015 etter vedtak i Justis- og beredskapsdepartementet.

Eiendommen er fristilt til annen bruk.

Eiendom. Forvaltes
Annen eiendom

1592 VÅLER I ØSTFOLD

Fakta

Eiendomstype: annen eiendom
Tomteareal: ca
38818
m2
Bruttoareal: ca
4061
m2

×