Bergen tinghus

I 1925 gjorde den norske stat ved Justisdepartementet et makeskifte med Bergen kommune, slik at det på tomten i kvartal K i brannstrøket etter bybrannen i 1916, kunne bygges tinghus. Tomten er på 1742,25 m2 og er i sin helhet bebygget slik at tinghuset utgjør et helt kvartal. Byggesummen den gang var kr 2.322.000.

Bergen tinghus ble oppført i årene 1929-1933 etter tegninger av arkitekt Egill Reimers som sammen med sine to assistenter, arkitektene Rohde og Nordtvedt, også tegnet bygningens interiører med møbler og annet inventar. Bergen tinghus regnes blant arkitekt Egill Reimers hovedverk.

Bergen tinghus er tydelig inspirert av renessansen og med assosiasjoner til italienske bypalasser. De spesialtegnede interiørene og møblene i en barokk karakter har høy materialkvalitet og er av stor arkitekturhistorisk verdi. Inventaret har fulgt bygningen og har hele tiden vært i bruk.

Fire tinghus

Bergen tinghus er ett av fire tinghus oppført i perioden 1930-1950. De øvrige ligger i Trondheim, Oslo og Stavanger. Utbyggingen av tinghus i denne perioden kan forstås i lys av nasjonsbyggingen etter unionsoppløsningen med Sverige i 1905, men også som følge av juryloven av 1887. Denne innebar blant annet overgang fra skriftlig til muntlig rettsprosess og skapte behov for større lokaler.

Vern

Bergen tinghus er fredet med formål å bevare bygningen som en arkitekturhistorisk og kulturhistorisk viktig representant for tinghusene oppført i de største byene i perioden 1930-1950-tallet; alle av høy arkitektonisk kvalitet. Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør med opprinnelig inventar.

Eiendom. Forvaltes
Tinghus

Tårnplassen 2

5012 BERGEN

Fakta

Eiendomstype: tinghus
Tomteareal: ca
1742
m2
Bruttoareal: ca
12485
m2
Leietakere:
  • Domstolene i Norge

Last ned:

Bergen tinghus 70 år, 2003
Brosjyre

×