Justisbygget i Kristiansand

Justisbygget i Kristiansand ligger i sentrum av byen - og av Kvadraturen.

Eiendommen ble kjøpt av Statsbyggs forløper, Statens bygge- og eiendomsdirektorat i 1966, og man planla et større justisanlegg over hele kvartalet. Kristiansand tinghus ble bygget i 1976 - arkitekt: Sannes og Steen - og siden dette har en rekke statlige etater vært samlokalisert her. 

I 1985 overtok staten også deler av trehusbebyggelsen mot Holbergs gate, med bygninger som sannsynligvis er oppført omkring år 1800. Da Fylkesmannen flyttet ut i 1995, åpnet dette for en samling av justisetatene, og det ble gjennomført en full renovering av bygget.

I 2003 ble det reist en ny rettssalsbygning i tilknytning til tinghuset fra 1976. Arkitekt for dette prosjektet: 4B arkitekter. Les ferdigmeldinga fra 2003.

Vern

Trehusene i Holbergs gate 17 ble fredet av Riksantikvaren i 1992, for å sikre denne delen av det verdifulle trehusmiljøet i Kristiansands kvadratur.

Eiendom. Forvaltes
Tinghus

Tollbodgata 45

4614 KRISTIANSAND S

Fakta

Eiendomstype: tinghus
Tomteareal: ca
7192
m2
Bruttoareal: ca
21074
m2
Leietakere:
  • Agder statsadvokatembeter
  • Agder politidistrikt
  • Kriminalomsorgsdirektoratet
  • Domstolene i Norge

×