Trondheim tinghus

Trondheim tinghus ligger midt i Trondheim sentrum, i paradegata Munkegata.

Trondheim tinghus ble tegnet av arkitekt Hjalmar S. Bakstad og H. N. Bakke, som vant arkitektkonkurransen i 1937. Oppføringen startet før krigen, men ble avbrutt. Tyskernes Organisation Todt rykket inn og innredet etter egne behov.

Etter krigen ble det opprinnelige prosjektet satt i gang igjen, og bygningen sto ferdig i 1951. Landssvikoppgjøret brukte likevel de halvferdige lokalene mens arbeidet pågikk, blant annet ble den store rettssalen brukt provisorisk i saken mot Rinnanbanden.

I 1951 flyttet flere statsetater inn, men disse måtte etter hvert finne nye lokaler på grunn av plassmangel. Siden 1994 har domstolsadministrasjonen disponert lokalene alene.

Tinghuset ble bygget om i 1994 – da med endring av bruksarealer i tillegg til en total opprustning av de tekniske anlegg. En ekstra etasje er bygget på, og gjennom de siste tiårene har det vært omfattende endringer innvendig.

Vern

I landsverneplan for justissektoren er Trondheim tinghus beskyttet i verneklasse 2. Vernet omfatter eksteriøret, og interiør i tre rom: hallen, vigselsrommet og et dommerkontor. Formål med vernet er å bevare bygningen som representant for tinghusutbyggingen 1930-50, og som et viktig anlegg i bybildet i Trondheim.

Eiendom. Forvaltes
Tinghus

Munkegata 20

7013 TRONDHEIM

Fakta

Eiendomstype: tinghus
Tomteareal: ca
4140
m2
Bruttoareal: ca
10955
m2
Leietakere:
  • Domstolene i Norge

×