Politihuset i Oslo

Politihuset i Oslo ligger på Grønland, inntil ringmuren rundt Botsfengselet (Oslo fengsel, avdeling A) med hovedfasaden mot parkanlegget.

Fram til 1978 holdt Oslo politikammer, nå Oslo politidistrikt, til blant annet i Møllergata 19. Nytt politihus sto ferdig i 1978. Arkitekter var Telje -Torp - Aasen Arkitektkontor. Landskapsarkitekt for parkanlegget var Ragnhild Thorenfeldt.

Bakgrunnen for at politihuset ble bygget var vekst og spesialisering, samt en større omorganisering av hele politiet. Dette innebar behov for nye og større kontorarealer og lokaliteter med tekniske løsninger tilpasset ulike spesialfunksjoner. I Oslo innebar omorganiseringen en kraftig sentralisering og i løpet av 1960-tallet ble flesteparten av Oslos mange distriktsstasjoner nedlagt.

Politihuset rommer blant annet kontorer for flere hundre ansatte, parolesal, gymsal, operasjonssentral og en stor sentralhall (største høyde 28 meter) med publikumsmottak. I en lavere bakbygning var arrest, bilverksted og parkering.

Mot nord og Åkebergveien framtrer bygningen som en lang, rett blokk på ni etasjer. Overgangen mot omkringliggende bebyggelse og miljø formidles av et lavt bakbygg med arrest, bilverksted og parkeringshus. Mot sør utvides kontaktflaten ved at fasaden danner en svakt knekket vegg, som henvender seg mykt til parken og som ved sin lette glassoppbygging gir mulighet til rike speilrefleksvirkninger. 

Sentralarresten ved politihuset ble utvidet i 2008. Da ble det blant annet utformet nye celler av prefabrikerte betongenheter som kan driftes og vedlikeholdes fra utsiden, uten at dette hindrer bruken. Samme arkitekt som i 1978 vant konkurransen.

Bygningen ble tildelt Houens fonds diplom for fremragende arkitektur i 1983, og betongtavlen 1985.

Vern

Bygningen er vernet i verneklasse 2 i landsverneplanen for justisdepartementet. Formålet er å bevare en monumental eksponent for omorganiseringen og sentraliseringen av politiet som startet på slutten av 1960-tallet.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Grønlandsleiret 44

0190 OSLO

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
28000
m2
Bruttoareal: ca
48798
m2
Leietakere:
  • Oslo politidistrikt

Les ferdigmelding fra 2008

×