Politihøgskolen

Politihøgskolen ligger i Slemdalsveien 5 på Majorstua i Oslo som nærmeste nabo til Chateau Neuf, Menighetsfakultetet og Norges musikkhøgskole.

Politihøgskolen har en lang forhistorie og har hatt mange tilholdssteder før det ble vedtatt å bygge nye lokaler for skolen. Da var elevtallet økt betraktelig og behovet for større og mer tidsmessige lokaler var stort.

Tomtevalg ble besluttet i 1975 og byggearbeidene ble igangsatt i 1978. Bygningen ble tatt i bruk fra skoleårets begynnelse høsten 1979. I tillegg ble det bygget en øvelsespolitistasjon, og den eksisterende bygningen på tomta ble pusset opp. Arkitekter var Lund + Slaatto arkitekter, som også tegnet Chateau Neuf og Menighetsfakultetet.

Større studentkull og krav og økt etter- og videreutdanning for politiet stilte etterhvert store krav til de fysiste rammebetingelsene ved Politihøgskolen og det ble derfor besluttet å utvide og rehabilitere gammel bygningsmasse samt oppføre et nybygg i tilknytning til den øvrige bygningsmassen i Slemdalsveien 5. Nybygget ble tatt i bruk høsten 1996. Arkitekt for dette bygget var Arkitektgruppen Lille Frøen.

Bygget inneholder auditorium med plass til 200 personer, storklasserom, bibliotek, lesesaler, møterom, seminarrom og kontorer.

Politihøgskolen består i dag av fire bygninger fra tre byggetrinn. Den eldste bygningen, gardekasernen, ble formålsbygd i 1907 og tilbygd en gymnastikksal i 1922. I 1945 flyttet politiutdanningen inn. De andre er byggene som nevnt over.

Vern

I samsvar med landsverneplanen til justisdepartementet er skolebygningen fra 1979 fredet, mens gardekasernen fra 1907 er vernet i verneklasse 2. Formålet er å bevare bygninger for to viktige funksjoner – den etatsinterne opplæringen i politiet, og treningen av garden i det nye Norge etter 1905. Skolebygningen fra 1979 har i tillegg store arkitektoniske kvaliteter.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Slemdalsvn. 5,7/Trudvangveien 40

0373 OSLO

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
11306
m2
Bruttoareal: ca
21492
m2
Leietakere:
  • Norges musikkhøgskole
  • Politihøgskolen

×