Løren transittmottak

Eiendommen har fungert som asylmottak siden 2000 da den ble noe ombygget for å ta imot kosovoalbanske flyktninger. 

Anlegget ble bygget i regi av den tyske okkupasjonsmakten i 1941, og skulle inngå i Sinzen Kriegslazarett. Det ble bygget i en arkitektur som var karakteristisk for nazitiden; nybarokk med elementer fra klassisisme og funksjonalisme. Etter krigen har det hele tiden vært i statlig eie og bruk. Attføringsordningen ble etablert her i 1946, opprinnelig som en ordning for krigsskadde. Senere ble ordningen utvidet til også å gjelde delvis arbeidsuføre fra det sivile liv.

Virksomheten skiftet navn til Statens attføringsinstitutt i 1955. Etter en kort periode med ulike leietakere på 1990-tallet, overtok Utlendingsdirektoratet i 2000, og etablerte asylmottak for kosovoalbanske flyktninger. Den nye funksjonen har beholdt hovedstrukturen i planløsningen, men skiftende internasjonale forhold krever rask iverksetting av tiltak for sikkerhet og brukbarhet.

Vern

Anlegget er foreslått fredet i Statsbyggs landsverneplan. Formålet er å ivareta anleggets opprinnelige arkitektur, materialbruk og detaljering. Det skiller seg ut fra andre anlegg oppført under den tyske okkupasjonen.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Sinsenveien 76

0586 OSLO

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
15902
m2
Bruttoareal: ca
8826
m2
Leietakere:
  • Utlendingsdirektoratet

×