Frogsvei 41, Kongsberg

Det er i dag transittsenter på eiendommen i Frogs vei 41 i Kongsberg. 

Eiendommen ble bygget for Høgskolen i Buskerud og sto ferdig i 1992. Arkitekt var Ljøterud-Ødegård, Kongsberg.

Eiendommen ligger ca 1,5 km utenfor Kongsberg sentrum. Store grøntarealer/friluftsområder på eiendommen og i nærområdet. Flatt terreng, tidligere myr. Statsbygg Sør forvalter også Statsarkivet på naboeiendommen.

Raumyr har pr. 1. februar 2016 fått status som midlertidig avlastningstransitt. Dette er en mellomting mellom et akuttmottak for nyankomne asylsøkere, og faste mottak for asylsøkere som har sin søknad til behandling.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Frogs Vei 41

3611 KONGSBERG

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
42046
m2
Bruttoareal: ca
15234
m2

×