Drammen tinghus

Drammen tinghus ligger i Drammen sentrum, øst for Bragernes torg. Terrenget er skrånende, og eiendommen med tilhørende parkeringsarealer danner et kvartal. 

Eiendommen huset opprinnelig politi, fengsel og byrett, og brukes i dag av Drammen fengsel og Tingretten.

Drammen tinghus sto ferdig i 1962 og ble oppført i en periode med stor statlig byggeaktivitet. Bakgrunnen var behovene akkumulert under og etter 2. verdenskrig og behov for nybygg og tilbygg for å imøtekomme krav om modernisering og utvidelse av statlig virksomhet. 

Arkitekt for Drammen tinghus var Frithjof Stoud Platou.

Eiendom. Forvaltes
Tinghus

Erik Børresen Allé 20

3015 DRAMMEN

Fakta

Eiendomstype: tinghus
Tomteareal: ca 5900 m2
Bruttoareal: ca 9100 m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet
  • Domstolene i Norge

×