Nyrud politistasjon

Nyrud politistasjon ligger 108 km sør for Kirkenes, i Sør-Varanger kommune. Nyrud politistasjon ligger under Finnmark politidistrikt, på grensen mot Russland og Finland.

Etter unionsoppløsningen i 1905 var det viktig å vise at Norge var en egen nasjon, og også sørge for at den norske nasjonalstaten vokste i antall innbyggere. En måte å gjøre dette på var å begrense utvandringen. I 1908 ble Selskabet til Emigrasjonens inskrænkning stiftet, hvis hovedmål var å arbeide for «indre kolonisasjon». De første organiserte bureisningstiltakene kom i 1912. Bureisningen i Nord-Norge nådde sitt høydepunkt i moderne tid i perioden 1930 – 1960.

Bureisningsbruket Nyrud gård ble bygd av nordlendingen Ingvald Eriksen i perioden 1919-1922. Nyrud gård ble etterhvert den mest velstående gården i Øvre Pasvik. Det er sannsynlig at bureiseren var statlig ansatt og at hovedhuset, oppført 1934-36, hadde funksjon som fjellstue for offentlige reisende og i tillegg hadde rikstelefon og telegraf. 

Under krigen ble gården beslaglagt av tyskerne. Gården ble drevet av familien Eriksen fram til 1953 da den ble overtatt av Justisdepartementet v/politimesteren i Sør- Varanger. Den kalde krigen gjorde at man hadde behov for å sikre nasjonale interesser i området.

Gården er i dag stasjon for grensepolitiet, bemannet med to polititjenestemenn om sommeren. Stasjonen består av hovedbygning, garasje, anneks, stabbur og badstu.

Vern

Hovedhuset, annekset (stabbur) samt Elvenes-stabburet er fredet som del av landsverneplanen til justisdepartementet. Formålet er å bevare eiendommen som et kultur- og arkitekturhistorisk viktig eksempel på bureisingsbruk i Pasvik før andre verdenskrig, og statlig virksomhet ved grensen mot Russland.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Nyrud

9925 SVANVIK

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
86000
m2
Bruttoareal: ca
350
m2
Leietakere:
  • Vestfinnmark politidistrikt

Les om Nyrud på side 20:

Åpent rom 2011 nr 3
Åpent rom

×