Bergskrivergården

Bergskrivergården er en svært viktig del av bygningsmiljøet på Røros, både i kraft av sin arkitektur og plassering i bybildet, og i kraft av sin historie som hovedsete for Bergverksadministrasjonen og Bergretten.

Bystrukturen i Røros er trolig fra byens opprinnelse på 1600-tallet, og domineres av de to hovedgatene Kjerkgata og Bergmannsgata, der Bergskrivergården ligger sentralt plassert.

Bergskriveregården ble reist på 1780-tallet og panelt ca ti år senere. Bygningen har klassiske trekk og er bygget i såkalt Louis-seize stil. Gården ble i 1946 restaurert tilbake tilnærmet slik den framstod som panelt på slutten av 1700-tallet, etter å ha vært endret til sveitserstil på slutten av 1800-tallet. I 1936 ble Verkets administrasjon samlet i første etasje, og driftslederen, direktøren, bodde i annen etasje.

Fløyen mot gaten ble restaurert i 1946 og sidefløyen i 1967. Røros kobberverk hadde kontorlokaler i bygningen fram til konkursen i 1977. Da overtok Norges Brannkasse (Uni Storebrand) gården og ominnredet den til eget formål, i tillegg til lokaler for Lensmannskontoret på Røros. 

I 1993 ble bygningen istandsatt og ominnredet til bruk for politiet i forbindelse med at Statsbygg kjøpte gården. I dag huser bygningen kontorlokaler for Sør-Trøndelag politidistrikt, lensmannen i Røros.

Vern

Hovedbygningen ble fredet allerede i 1940. Bergskrivergården omfattes av antikvarisk vernesone vedtatt i 1980 og ble innlemmet i UNESCOs World Heritage List i 1981 som Verdensarvstedet Røros. Den tilhørende arkivbygningen er regulert til bevaring etter plan- og bygningsloven, og vernet i verneklasse 2.

Les på UNESCOs World Heritage-sider om Bergstaden Røros.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Bergmannsgata 15

7374 RØROS

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
821
m2
Bruttoareal: ca
747
m2
Leietakere:
  • Politiets Fellestjenester

×