Hammerfest tinghus

Hammerfest tinghus ble oppført i 1957 og var del av en større gjenreisningsplan for byen tegnet av arkitekt Louis Mohr, Oslo. Tinghuset hadde opprinnelig politi i 1. etasje, domstol i 2. etasje, fengsel og bolig for inspektør i 3. etasje og luftegård på taket. I dag er fengselet nedlagt og hele 3. etasje i bruk av politiet.

På 1960- og -70-tallet ble flere justisfunksjoner samlokalisert i de nye formålsbyggene. Tinghuset i Hammerfest er et tidlig eksempel på slik samlokalisering for politi, domstol, fengsel og sivilforsvar i samme bygning. Tydelige spor fra fengselstiden er likevel bevart, som for eksempel de buete takhvelvingene og lufteluker. Romstrukturen for betjentens bolig er også intakt.

I dag er bygningen koplet sammen i ene gavlveggen med to like nabobygg i lengderetning, og huser Vest-Finnmark Politidistrikt og Hammerfest Tingrett.

Eiendom. Forvaltes
Tinghus

Parkgata 14 / 16

9600 HAMMERFEST

Fakta

Eiendomstype: tinghus
Tomteareal: ca
1188
m2
Bruttoareal: ca
2745
m2
Leietakere:
  • Vestfinnmark politidistrikt
  • Domstolene i Norge

×