Norges brannskole

Norges brannskole er den nasjonale utdanningsinstitusjonen innen brann, redning og oljevern.

Den første spede etableringen av Norges brannskole startet i årene 1942-43. Oslo brannvesen og forsikringsselskapene gikk sammen om å etablere et undanningstilbud. I 1946 ble en fagskole for feierutdanningen innlemmet i brannskolen.

Fra 1968 overtok staten driften av brannskolen og virksomheten ble flyttet til Grorud i Oslo i 1969, der man leide lokaler av Sivilforsvaret.

Stortinget besluttet i 1990 å flytte Norges brannskole til Tjeldsund kommune i Nordland og i 1993 flyttet virksomheten til der den ligger i dag.

Statsbygg gjennomførte en videreutbygging med ferdigstilling 1994. Nytt internat og nytt undervisningsbygg ble oppført, koblet sammen med et mellombygg. Den nye undervisningsfløyen ble igjen koblet sammen med det gamle undervisningsbygget. En brannstasjon ble oppført vest for undervisningsbygget. Her er bl.a. undervisningslokaler for feierfag. Brannstasjonen er den største bygningen i skoleanlegget.

Brannøvingsfeltet ligger lengst mot nord, ved sjøen. Nye beslektede funksjoner er plassert inntil det gamle øvingsfeltet, f.eks. brannøvingshus med trappetårn. Det finnes også et jernbaneanlegg på området, med spor og perrong, for øvingsformål.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Fjelldal 193/ 194

9441 FJELLDAL

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
192245
m2
Bruttoareal: ca
11039
m2
Leietakere:
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

×