Verdal fengsel

Verdal fengsel ligger på Ørmelen ca en kilometer fra Verdal sentrum, langs E6.

Verdal var opprinnelig en sivilforsvarsleir som fengselsvesenet fikk leie og tok i bruk som åpen anstalt i 1973.

Det er mange bygninger på eiendommen, blant annet administrasjonsbygg, boenheter, verkstedbygg (1985) og lager/brakker. Boenhetene består av ”kvinneboligen” og to forlegningsbrakker hvor det er alt fra enkeltrom til to- og tremanns rom.

Verdal fengsel er en enhet med lavere sikkerhetsnivå, det vil si at det er færre fysiske sikkerhetstiltak enn fengsler med høyt sikkerhetsnivå. Alle innsatte er i arbeid eller aktivisert med verksdrift, kjøkkenarbeid, renhold eller andre ting som har med fengselets daglige drift å gjøre. Fengselet har en kapasitet på 60 åpne plasser. 

Eiendom. Forvaltes
Fengsel

Tangenvegen 42

7650 VERDAL

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
42060
m2
Bruttoareal: ca
5934
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

×