Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Bredtveit er et landsdekkende fengsel for kvinnelige forvaringsdømte, domfelte og varetektsfengslete. Fengselet har også en avdeling med lavere sikkerhetsnivå i leide lokaler. Ordinær kapasitet er på 54 plasser. 

Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt ligger majestetisk til på en åsrygg i bydelen Bjerke i Groruddalen nordøst i Oslo.

Historikk

Fra 1874 ble det gitt anledning til å plassere barn mellom 10 og 15 år i oppdragelses- og redningsanstalter når de hadde begått kriminelle handlinger. Bredtveit lærehjem, opprettet i 1916, var det første forsøket i Norge på å gi kriminelle ungdommer med et antatt forbedringspotensiale en oppdragende behandling med yrkesopplæring. Dette skulle være et alternativ til kortere frihetsstraffer og oppholdet var frivillig. Initiativet var et samarbeid mellom private interesser og Justisdepartementet, styrt av en privat lærehjemsforening. Lærehjemmet på Bredtveit ble opprettet gjennom private innsamlinger. 

Lærehjemmet ble avviklet etter bare to år og overtatt av staten i 1923

Fram til etableringen av kvinnefengselet på Bredtveit, sonet kvinner i samme fengsel som menn, men under direktørfruens omsorg. I dag finnes tre rene kvinnefengsler (hvorav to eies av staten) i tillegg til kvinneavdelinger ved noen fengsler. Bredtveit var kvinnefengsel for landssvikere fra 1945, og ordinært kvinnefengsel fra 1949.

Bygningene

Fengselsbyggene er i nybarokk stil med fine utsmykninger. 

Da Statsbygg overtok forvaltningen av de statlig eide fengslene i 2009, ble det satt i gang rehabilitering og modernisering av samtlige bygninger på eiendommen. Arkitekter for dette arbeidet var Christian Morgenstierne og Arne Eide, interiørarkitekt Beate Ellingsen AS.

Fredning

Bredtveit fengsel er fredet og fredningen omfatter bygningens eksteriør, inkludert hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, trapp med smijernsrekkverk, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som bl.a. vinduer, dører, pipeløp og detaljer som skilt og dekor. Formålet med fredningen er å bevare administrasjonsbygningen som et viktig kulturhistorisk og arkitekturhistorisk eksempel på offentlig institusjonsbyggeri fra 1920-tallet, og som en viktig del av det helhetlige anlegget. 

Eiendom. Forvaltes
Fengsel

Trondheimsveien 375

0953 OSLO

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
164207
m2
Bruttoareal: ca
5364
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

Les mer om Bredtveit fengsel:

Åpent rom 2012 nr 3
Åpent rom

×