Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt

Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt ligger ved Eiksmarka i Bærum kommune, og består av 21 bygninger. 

Fengsel på Ila ble etablert som følge av en fengselsreform i mellomkrigstiden. Eiendommen ble ekspropriert i 1937 for å bebygges med nytt landsfengsel og tvangsarbeidshus for kvinner. Da krigen brøt ut 9. april 1940 var anlegget nesten ferdig, med hovedbygning og isolasjonsbygningen «annekset», direktørbolig, funksjonærbolig og vaktmesterbolig, alt tegnet av Riksarkitekten. I tillegg fantes hovedbygninger og uthus fra den opprinnelige gårdsbebyggelsen på eiendommen.

Under krigen ble eiendommen brukt av okkupasjonsmakten, under navnet Grini fangeleir. På det indre området ble det oppført vakt- og kontorbrakke, kjøkkenbrakke, 20 fangebrakker, en rekke lagerbrakker og andre servicebrakker samt ni vakttårn. Etter krigen ble brakkene revet og solgt. En del av materialene ble brukt ved byggingen av Berg arbeidsskole i Vestfold. På det ytre området bygget man en rekke andre brakker og driftsbygninger samt renseanlegg for kloakk.

Av bygningene fra krigen er vaktbygningen (nåværende Ytre port), potetkjellerne, ett av drivhusene og maskinhuset bevart.

1963 kom ny sikringsavdeling med cellebygning i tre etasjer, og i 1967 en verkstedbygning. Gjennom årene har soningstilbudet blitt forbedret, særlig ved endringen fra sikringsanstalt til forvaringsanstalt på 2000-tallet. I dag er anlegget bygget om til et tidsriktig fengsel med skoleavdeling og nytt aktivitetsbygg fra 2002. Arkitekter: 4B Arkitekter.

Vern

Hovedbygningen og to stolper fra sikringsgjerdet oppført under krigen er fredet. Gjennom landsverneplanen til justisdepartementet er også alle de eksisterende bygningene fra årene 1939-45 vernet i verneklasse 2. Formålet er todelt; å bevare kvinnefengslet fra før krigen samt sporene fra krigstidens Grini fangeleir. 

Eiendom. Forvaltes
Fengsel

Jøssingveien 33

1359 EIKSMARKA

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
302194
m2
Bruttoareal: ca
25275
m2
Leietakere:
  • Telenor Norge AS
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

×