Hedmark fengsel, avd. Hamar

Hedmark fengsel, Hamar avdeling ligger midt i kvadraturen i Hamar, tre kvartaler vest for Hamar domkirke.

Anlegget ble bygget etter bestemmelsene i fengselsloven av 1857, som er en av de store milepælene i kriminalomsorgen i Norge. Med denne kom helt nye tanker om soningsforhold, og krav om et fengsel i hvert av de 56 fengselsdistriktene landet ble delt inn i. Reformen førte til at nye fengsel ble bygget over hele landet. Hamar har det største gjenværende av disse såkalte 1860-fengslene, bygget etter typetegninger av arkitektene Schirmer og von Hanno.

Anlegget ble oppført som to bygninger forbundet med en mellomgang – en tre-etasjes bygning med celler, og en forbygning med rettssal og bolig. Siden er det bygget på en fjerde etasje i cellebygningen. I 1980 ble det også oppført et nytt verkstedbygg på eiendommen.

Vern

Cellebygningen og forbygningen er definert i verneklasse 2 i Justis- og beredskapsdepartementets landsverneplan. Det er foreslått vernet som representant for den store utbyggingen av landsfengsler på 1860-tallet, og som eksempel på typetegningene etter Schirmer og von Hanno.

Eiendom. Forvaltes
Fengsel

Grønnegata 131

2317 HAMAR

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
3179
m2
Bruttoareal: ca
2861
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

×