Kongsvinger fengsel, avd. G

Kongsvinger gamle fengsel består av seks bygninger og har i dag 20 celler. Fengselet har høyt sikkerhetsnivå og er et lukket fengsel.

Kongsvinger fengsel består av en ny og en gammel del lokalisert på hvert sitt sted i kommunen. Den gamle delen, avd. G, består av fem bygg i tillegg til 1860-delen og ligger sentralt i Kongsvinger sentrum, mens den nye delen er bygget opp rundt Vardåsen utenfor sentrum.

I tiårene etter at lov om fengselsvesenet ble vedtatt i 1857, ble det oppført 56 distriktsfengsler med 800 fangeplasser. Etter loven skulle hvert fengselsdistrikt ha minst ett distriktsfengsel som kunne romme samtlige straffanger i distriktet. Hver fange skulle ha sin egen celle, og det var uttrykkelig bestemt at de under fengselsoppholdet skulle holdes i enerom utelukket fra samkvem med andre en dem som hadde gjøremål i fengselet på embetets vegne. Prinsippet fra Botsfengselet om isolasjon av de innsatte ble dermed videreført. Arkitektene Schirmer og von Hanno utarbeidet typetegninger som mange av disse distriktsfengslene (1860-fengslene) er oppført etter. Typetegningene omfatter en cellebygning, en forbygning med rettssal og bolig, og en mellomgang som forbinder de to.

Kongsvinger fengsel er ett av distriktsfengslene som ble oppført etter disse typetegningene. Kriminalomsorgens region nordøst har tre fengsler bygget over von Hannos og Schirmers typetegninger i 1860-årene: Kongsvinger, Hamar og Gjøvik. 

I 1859 ble det besluttet at Kongsvinger kommune og fylket skulle gå sammen i ett fengselsdistrikt. Tomt til distriktsfengsel ble anvist i 1860 og fengselsbygningen ble bygget i 1861-63. Før dette leide fengselet lokaler hos gjestgiver Schulerud i en smie i Grønnerudgården, og i politibetjent Borgens gård.

Distriktsfengselet i Kongsvinger ble styrt av fogden i Vinger og Odalen frem til 1901, da politiassistenten i Kongsvinger overtok. I 1904 fikk fengselet betegnelsen "større hjelpefengsel" og i 1916 fikk fengselet status som "midlertidig kretsfengsel". Senere ble det Kretsfengsel fram til regionene ble opprettet i 2000 da det ble Kriminalomsorgen Kongsvinger fengsel. 

Cellebygningen er bygget på tvers av forbygningen og har to etasjer. Forbygningen er en lang, enetasjes bygning, med en enkel, symmetrisk komposisjon, der to siderisalitter med gavler understreker komposisjonen. I dag er hele loftsetasjen innredet til bruk. Fengselet er bygget i upusset rød tegl, og har et enkelt nygotisk uttrykk. Mellomgangen mellom forbygning og cellebygninger er utvidet med besøksrom og legekontor.

Nytt verkstedbygg

Alt fra oppstarten var det en viss arbeidsdrift ved Kongsvinger fengsel. Etter hvert som aktiviteten økte, ble behovet for et verkstedbygg bare større. Etter mange år med halvgode løsninger, ble det i 1996 bygget et nytt verkstedbygg ved Kongsvinger fengsel.

Eiendom. Forvaltes
Fengsel

Eiler Baanrudsveg 8

2212 KONGSVINGER

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
5938
m2
Bruttoareal: ca
2307
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

×