Oslo fengsel

Oslo fengsel ligger sentralt mellom Åkebergveien og Grønlandsleiret i Oslo. Fengselet består av totalt 16 bygninger fordelt på tre avdelinger: avdeling A er det opprinnelig Botsfengselet, avdeling B kalt Bayern, tidligere Christiania Actiebryggeri og avdeling C, Stifinnern, som var bryggeriets direktørbolig og senere fengselssykehus.

Botsfengslet ble bygget 1844-1851 basert på det såkalte Philadelphia-systemet hvor de innsatte ble holdt isolert i enkeltceller. Dette var en stor nyvinning i fengselsvesenet. Anlegget ble tegnet av Heinrich Ernst Schirmer som ble oppført på Aker kommunes grunn, utenfor Christiania. I 1886 ble det bygget en egen fløy for fengselskirken, tegnet av Jacob Wilhelm Nordan. Senere ble en fjerde cellefløy bygget til i forlengelse av kirken.  

I 1908 fikk hele fengselet og funksjonærboligene elektrisk lys og i 1912 ble det lagt ny hovedvannledning fra Grønlandsleiret til fengselet.I 1922 oppførte fengselet boliger på egen grunn mot Åkerbergvn og tre funksjonærboliger i Jordalgata 4.

I 1933 kjøpte staten det tilgrensende Actiebryggeriet, for å ta den i bruk til fengselsformål. Bryggerihallen ble bygget om til celler, og nok en cellefløy ble bygget til. Blokk A ble åpnet i 1934 og resten av avdeling B (opprinnelig Oslo kretsfengsel) ble tatt i bruk etterhvert som det sto ferdig og fram til 1941. Da var også sykehuset ferdig. 

I 1970 ble Botsfengselet nedlagt som landsfengsel og de innsatte overført til Ullersmo. Etter en fullstendig ombygging gjenåpnet det som Oslo kretsfengsel avd. A. I 1975 ble Botsfengslet en avdeling under Oslo kretsfengsel. Et nytt aktivitetsbygg ble ferdigstilt 2013, tegnet av arkitektene Eileraas Sævik AS.

Vern

Hele det gamle Botsfengslet, avdeling A med området innenfor ringmur samt forplass og alle, er fredet i forbindelse med Justisdepartementets landsverneplan. Det samme gjelder smia i avdeling B. Avdeling C, tidligere fengselssykehus, er vernet i verneklasse 2. Fredningen skal sikre landets eneste botsfengsel, som et viktig ledd i utviklingen av justissektoren. Formålet er også å sikre det komplette fengselsanlegget med sitt monumentale uttrykk. Vernet for avdeling B og C skal bevare bygninger som forteller om arbeidsdrift (smie) og helsetiltak (sykehus)

Eiendom. Forvaltes
Fengsel

Åkebergveien 11

0650 OSLO

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
69362
m2
Bruttoareal: ca
41606
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

×