Hedmark fengsel, avd. Ilseng

Ilseng fengsel ligger i Stange kommune og er en enhet med lavere sikkerhetsnivå. Ilseng ble anlagt i 1941-42 som en arbeidstjenesteleir og ble brukt det under krigen.

Etter krigen har Ilseng vært brukt av det offentlige til ulike formål. Både militæret og politiet var etablert her, og fra 1963 det norske fengselsvesen. Fra høsten 1964 ble Ilseng omgjort til fengsel. Fengselet har ordinær kapasitet på 80 plasser.

Bygningningsarkitekturen fremstår som de fleste andre leirene som tyskerne bygget opp i begynnelsen av krigen. Det er hovedsakelig bygninger i én etasje, og med ordinære saltak. I dag er det bare tre av de opprinnelige brakkene igjen, og alle har gjennom årene blirr betydelig renovert og utbedret.

I 1992 sto en ny fengselsforlegning ferdig i murverk og forblendet med teglstein. Bygningen er i to etasjer med 80 plasser fordelt på 40 rom. I 2007 sto nytt vaktbygg i halvannen etasje ferdig, med bl.a. besøksavdeling og helseavdeling.

Eiendom. Forvaltes
Fengsel

Linjeveien 50

2344 ILSENG

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
48069
m2
Bruttoareal: ca
6848
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

×