Sem fengsel

Sem fengsel ligger i Semsbyen i Vestfold, seks kilometer fra Tønsberg sentrum. Anlegget består av flere bygninger som er oppført trinnvis over en periode på 150 år.

Med en brukshistorie helt fra 1843 har Sem fengsel den lengste kontinuiteten vi kjenner til blant alle justiseiendommer i Norge.

Starten var et arresthus i tre bygget av Jarlsberg og Larvik Amt, som sto ferdig i 1843. Lov om fengselsvesenet av 1857 førte blant annet til etablering av Sem distriktsfengsel. Dagens blokk A med åtte celler ble tatt i bruk i 1864, og fengselet ble formelt etablert 1866.

I 1922 overtok Vestfold fylke og drev Forpleiningsanstalt og sinnssykehus her. I 1928 overtok staten igjen for å gjøre det om til tvangsarbeidshus og pleieanstalt, og blokk B ble oppført. 1954 ble det ny endring, nå til Sem kretsfengsel. Berg arbeidsskole disponerte bygning B under forskjellige navn og regimer fram til 1983. Fra 2001 heter institusjonen rett og slett Sem fengsel.

I 1980 besto fengselet av den eldste trebygningen fra 1843, celleblokk A fra 1864 og blokk B fra 1928. Det ble da satt i gang en prosess for å oppgradere og utvide fengslet. Dette skulle ta sin tid. En administrasjonsfløy tilknyttet A-blokka sto ferdig i 1983, A-blokka ble ombygget i 1984, men behovene var langt større enn de 42 plassene som fengselet nå rommet. Etter nye runder ble det godkjent ombygging av B-blokka og et nybyggingsprogram på nær 1000 m2. Ombyggingen startet 1990, nybyggingsdelen i 1991, og det hele sto ferdig 1993.

Anstalten har nå en kapasitet på 62 plasser pluss verksteder og gymnastikksal, og er Vestfolds største lukkede anstalt.

Vern

Rettsbygningen/inspektørboligen fra 1843 er fredet som ledd i justissektorens landsverneplan. Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiøret i 1. og 2. etasje, med vekt på opprinnelige og eldre elementer. Hensikten er å sikre landets eldste formålsbygde rettsbygning, som også hele tiden har vært brukt av justissektoren.

Eiendom. Forvaltes
Fengsel

Semsbyveien 104

3170 SEM

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
22363
m2
Bruttoareal: ca
5866
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

×