Søndre Vestfold fengsel, Berg avdeling

Berg fengsel ligger på de tidligere arealene til gården Søndre Berg, som var en del av Jarlsberg hovedgård. 

I 1942 eksproprierte det daværende «Politidepartement» eiendommen Berg søndre fra Jarlsberg hovedgård, og oppførte en interneringsleir for jøder og andre norske politiske fanger. Dette var den eneste fangeleiren under ren norsk administrasjon, underlagt politidepartementet, og dermed enestående i norsk okkupasjonshistorie. På det meste var 550 fanger internert her.

Den eksisterende hovedbygningen på gården, fra tidlig 1800-tall, ble tatt i bruk som administrasjonsbygning. Tre brakker ble bygget til i 1942, deretter måtte fangene være med og bygge nye brakker selv. Kjøkkenbrakka, midt i dagens fengselsanlegg, ble bygget 1943 og er den eneste bevarte. 

Etter krigen ble anlegget brukt som fengsel for landssvikere fram til 1951. Deretter overtok Berg arbeidsskole, Sem, eiendommen. I 1960-65 var det arbeidsskole for unge lovbrytere her. I 1965 ble lovverket endret, og Berg ble ungdomsfengsel. I 1975 ble det lagt om til ordinært fengsel, og drives nå som et åpent fengsel.

Dagens fengselsanlegg består av flere bygninger. I 1995 ferdigstilte Statsbygg et nytt administrasjonsbygg som erstatning for ett av byggene fra krigens dager.

En stein med inskripsjon fra 1942 er satt opp som minnestein på sørsiden av kjøkkenbrakka.

Vern

Som del av landsverneplanen for justissektoren ble kjøkkenbrakka fredet i 2014. Formålet med fredningen er knyttet til den historiske betydningen under andre verdenskrig. Fredningen omfatter eksteriør, samt forsamlingsrom i første etasje og celler i kjelleren.

Den tidligere administrasjonsbygningen, «Admis», er beskyttet i verneklasse 2. Formålet er også her primært knyttet til den krigshistoriske rollen, i tillegg har bygningen verdi som eksempel på sin tids arkitektur.

Eiendom. Forvaltes
Fengsel

Søndre Berg 30

3125 TØNSBERG

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
455332
m2
Bruttoareal: ca
8778
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

×