Nordre Vestfold fengsel, Horten avdeling

Horten fengsel ligger sentralt i Horten. Fengselet består av ett hovedbygg med forbygning, mellomgang og cellebygning, garasjer og to tilbygg til hovedbygningen.

Fengselet har 16 soningsplasser og er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå.

Horten fengsel ble oppført for formålet i 1863. Foruten fengsel inneholdt det rettslokale og inspektørbolig i forbygningen med en cellefløy i bakkant.

I slutten av 1950-årene ble fengselet utvidet med et tilbygg på hver side av gangen mellom forbygningen og cellefløyen, for bl.a. verksted og administrative funksjoner. I 1980-årene ble fengselet totalrenovert og ytterligere påbygd med pauserom og luftegård.

I dag er det administrasjon og arbeidsdrift/verksted i forbygningen. Rettslokalet er ombygd. Celleinndelingen er som opprinnelig, bortsett fra noen dobbeltceller av nyere dato.

Horten fengsel fremstår som et typisk 1860-fengsel, bygget over typetegningene til Schirmer og von Hanno, og med nyere tilbygg.

Eiendom. Forvaltes
Fengsel

Langgata 1

3187 HORTEN

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
1314
m2
Bruttoareal: ca
996
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

×