Søndre Vestfold fengsel, Larvik avdeling

Larvik fengsel ligger noe tilbaketrukket fra byen, på en høyde ved innkjøringen til Larvik sentrum. 

Larvik fengsel ble oppført 1862-1864, som ledd i den store utbyggingen av fengler utløst av ny fengselslov i 1857.

Anlegget er bygget etter typetegninger laget av arkitektene Schirmer og von Hanno, i dette tilfelle varianten «Fængsel til 12 fanger». Forbygning, cellebygning og mellombygning er oppført med upussede teglfasader, og har trekk fra nyromansk stil. I dag er enkelte fasader pusset og malt, særlig de mest værutsatte fasadene.

Anleggets hovedtrekk er svært godt bevart. Det er gjort en del tilpasninger innvendig, blant annet innredning av leilighet på loftet i forbygningen fra 1921, i følge kildemateriale fra Larvik kommune.

Forbygningen, som blant annet rommet rettssal, brukes i dag til administrasjon og personalrom, samt arbeidsdriften og skolen. Det er 16 soningsplasser.

Vern

Anlegget er fredet som ledd i landsverneplan for justissektoren. Formålet er å sikre anlegget som kultur- og arkitekturhistorisk viktig eksempel på fengsel fra den store utbyggingen av distriktsfengsler på 1860-tallet. Fredningen omfatter bygningenes eksteriør og deler av interiøret, samt utearealene i luftegården med tilhørende fengselsmur.Eiendom. Forvaltes
Fengsel

Herregårdssletta 2

3257 LARVIK

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
1690
m2
Bruttoareal: ca
1487
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

×