Arendal fengsel

Arendal fengsel ble oppført i 1862 og ligger ved innkjøringen til Arendal.

Den første store ombyggingen fant sted i 1975 da det ble bygd på en ny fløy og kapasiteten ble økt. På begynnelsen av 1990-tallet ble det foretatt en ny utvidelse og ombygging av fengselet lukkede avdeling .

På slutten av 1970-tallet kjøpte Arendal fengsel ved Justisdepartementet naboeiendommen Håvet av daværende Aust-Agder kraftverk. Denne ble umiddelbart tatt i bruk som en åpen avdeling og uten noen større form for ominnredninger. Det ble også etablert en yrkesskole innen jern og metall og et snekkerverksted.

Etter hvert framsto bygningen som svært nedslitt, lite egnet til fengselsformål og klar for en større rehabilitering. På begynnelsen av 2000-tallet startet prosjektet med riving av den gamle bygningsmassen og oppføring av et nybygg.

I 2004 sto Arendal fengsel, avdeling Håvet ferdig. Fengselet oppfyller nå kravene til en tidsmessig og moderne kriminalomsorg som gir de innsatte et fullverdig soningstilbud.

Arkitekter var Drange & Aanensen, Arendal.

I fengselet gis de innsatte strukturerte aktiviteter innen trevareproduksjon og yrkesrettet opplæring/undervisning innen dette fagområdet.

Eiendom. Forvaltes
Fengsel

Parkveien 6

4838 ARENDAL

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
6847
m2
Bruttoareal: ca
3596
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

×