Stavanger fengsel

Fengselet ligg på Finnestad i utkanten av Stavanger og er ei eining med høgt sikkerheitsnivå. 

Fengselet blei oppført i 1964, med ein kapasitet på 64 innsette. Det bestod av ein hovudbygning og ein verkstadbygning. Tomta er på 55 mål, det er store grasareal og det er planta eit skogbelte på tre sider. Ein tilhørande bustad ligg utanfor fengselsområdet i eit nyare byggjefelt.

I 2001 blei hovudbygningen utvida med ein ny etasje. Det blei òg reist ein gymnastikkbygning og ei kvinneavdeling med ti celler.

Fengselet har i dag ein ordinær kapasitet på 71 plassar - menn og kvinner. 

Eiendom. Forvaltes
Fengsel

Grødemveien 30

4029 STAVANGER

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
62712
m2
Bruttoareal: ca
5915
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

×