Ålesund fengsel

Ålesund fengsel ligger sentralt i Ålesund by.

Fengselet ble opprinnelig bygget 1864 som et av de mange distriktsfengslene etter loven av 1857. Det besto av en rådstuebygning i tre og cellefløy i teglstein.

Bare murene overlevde den store bybrannen i desember 1904. Fengselet ble bygget opp igjen, nå med også rådstuebygningen i teglstein. Det var rettssaler i første etasje og leilighet i andre etasje. I dag inneholder bygningen kontorer og soningsavdeling. I 1989 fikk cellefløyen et mindre tilbygg mot vest, med verksted i første etasje og celler i andre og tredje etasje. En tidligere kjøkkenhage har blitt luftegård.

Vern

Eiendommen er vernet i verneklasse 2 gjennom landsverneplan for justissektoren, som representant for distriktsfengslene fra 1860-tallet. Den er også regulert til spesialområde bevaring som del av gjenreisningsbebyggelsen etter brannen i Ålesund.

Eiendom. Forvaltes
Fengsel

Kipervikgata 16

6003 ÅLESUND

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
1391
m2
Bruttoareal: ca
2264
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

×