Vadsø fengsel

Vadsø fengsel ligger i Ytrebyen nordøst for Vadsø sentrum med utsikt mot havna og fjorden i sør.

Fengselsbygningen i Vadsø ble bygget som erstatning for det gamle fengselet som brant i 1944. Ny tomt nordøst for Vadsø sentrum ble innkjøpt i 1954. Fengselet ble bygget i den nøkterne stilen som er typisk for gjenreisningsbebyggelsen, og tatt i bruk i 1960. Det var siste gang interiøret ble organisert etter «1860-modellen» med adkomst til cellene fra en bred midtgang med åpent galleri.

Bygningene er lagt midt på tomta, slik at det dannes et tun mellom forlegnings- og administrasjonsbygningen og verkstedet. Anlegget består blant annet av celler, bibliotek og undervisningsrom.

Fengselet er utvidet i flere trinn: i 1984, 1985 og 1987. I 2005 ble det også etablert seks åpne soningsplasser i den gamle inspektørboligen vegg i vegg med fengselsfløyen.

Vern

I landsverneplan for justissektoren er fengselsbygningen og inspektørboligen vernet i verneklasse 2, dette omfatter eksteriør. Formålet er å ta vare på et fengsel fra gjenreisningsperioden i Finnmark.

Eiendom. Forvaltes
Fengsel

Doktor Skogsholms Gate 2

9800 VADSØ

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
32648
m2
Bruttoareal: ca
3210
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

×