Trondheim fengsel, Tunga

Trondheim fengsel ligger i Nermarka ved Tunga i utkanten av Trondheim sentrum

Anlegget på Tunga har en kapasitet på 155 plasser, inkludert kvinneavdeling og forvaringsplasser. Det finnes også en verkstedbygning, et bibliotek og en helseavdeling.

Bygningsmassen ved fengselet består totalt av 15 600 kvadratmeter

Fengslet ble planlagt i kjølvannet av ny fengselslov av 1958. Det var først tenkt som et landsfengsel i likhet med Ullersmo, men under prosessen ble romprogrammet endret, og det ble gjort om til et rent kretsfengsel med 124 plasser. Prinsippene bak utformingen er de samme som for Ullersmo, men anlegget er noe mindre. Byggingen startet 1968, og fengslet ble tatt i bruk i 1971.

I 1990 ble det bygget til en ny administrasjonsfløy på Sentralbygg A. I 2001 ble den gamle ringmuren revet og erstattet av en ny. I 2003 ble Sentralbygg A ombygget og tilbygget, med 11 nye soningsplasser. 2004 kom et nytt modulbygg som utvidet kapasiteten ytterligere. Og i 2008 ble biblioteket flyttet til midlertidige brakker ved vannreservoaret.

I 2010 sto et nytt forvaringsbygg ferdig. Arkitekt var Per Knudsen arkitektkontor. Se ferdigmelding fra prosjektet.

Vern

I landsverneplan for justissektoren er anlegget beskyttet i verneklasse 2. Vernet omfatter eksteriør for de opprinnelige bygningene fra 1971, samt utearealene med idrettsanlegg. Formålet er å sikre et fengsel som er tydelig forankret i fengselsloven av 1958, der innsatte skulle ha arbeid, fritids- og helsetilbud. Vernet omfatter derfor anlegget som gir denne helheten.

Eiendom. Forvaltes
Fengsel

Nermarka 2

7047 TRONDHEIM

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
122362
m2
Bruttoareal: ca
15827
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

×