Trondheim fengsel, Leira avdeling

Trondheim fengsel, Leira avdeling ligger seks kilometer sør-øst for Trondheim sentrum. Anlegget består av ti bygninger.

Eiendommen var i utgangspunktet en landbrukseiendom, en parsell av Leira gård, fradelt 1903 som Kvammen gård. Fra 1911 tilhørte eiendommen Trondheim Redningsmisjon, som hadde et arbeidshjem for unge piker her. Hjemmet ble ødelagt av brann i 1919. Året etter ble eiendommen overtatt av staten; man trengte nye lokaler for et skolehjem for piker, etter at hjemmets tidligere lokaler på Kvithamar var funnet dårlig egnet.

Skolehjemmene var opprettet som resultat av Vergerådsloven fra 1896. Det fantes mildere skolehjem, og strengere. Det på Kvithamar ved Stjørdal var av de mildere. De fikk nå et nybygg på Kvammen, døpt Leira skolehjem, med tidsmessig standard. I 1932 brant imidlertid både hovedbygning og låve. Nybygg sto ferdig 1934, og denne gang ble hovedbygningen oppført i mur.

Skolehjemmet måtte flytte midlertidig under 2. verdenskrig da tyskerne brukte bygningen som lasarett for krigsinvalide. Etter krigen kom skolehjemmet tilbake og holdt til her fram til 1954. Da gikk bygningen over til å bli rein barneskole, fram til den ble nedlagt i 1982. Fire år etter ble bygningen overdratt til Trondheim fengsel.

Anlegget består av ti bygninger: hovedbygget inneholder blant annet rom til de innsatte samt kjøkken og kantine, driftsbygninger knyttet til gårdsdriften og hesteholdet, drivhus, verksted og leilighetsbygg.

Fengselet har 29 soningsplasser, og drives som en anstalt med lavere sikkerhetsnivå.

Vern

Hovedbygningenes eksteriør er fredet. Fredningens formål er å bevare et eksempel på statlig formålsbygget skolehjem for jenter, og sikre bygningens arkitektoniske utforming og uttrykk.

Eiendom. Forvaltes
Fengsel

Bratsbergvegen 189

7036 TRONDHEIM

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
85747
m2
Bruttoareal: ca
4689
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

×