Bodø fengsel

Det hadde allerede fra 1864 vært cellefengsel i Bodø med 56 plasser. Fengselet lå på hjørnet av Storgata og Rådhusgata og fikk i 1904 betegnelsen Bodø kretsfengsel. 

Fengslet lå fritt på landet med åpne marker rundt. Ytre beskyttelse var kun nettinggjerde og beplantning. 

Arbeidet med et nytt og større fengsel tok til i 1939 og det sto ferdig i 1941, bygget etter den såkalte Philadelphia-modellen som la til grunn at de innsatte skulle holdes adskilt hele døgnet. Okkupasjonsmakten brukte bygningen under krigen. 

Planer om utvidelse ble lansert allerede på 1970-tallet, men ble stilt i bero bl.a. av budsjettmessige årsaker. Byggesaken ble gjenopptatt og i 1994 sto et "nytt" fengsel klart etter omfattende utvidelse/nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. 

Eiendom. Forvaltes
Fengsel

Hålogalandsgata 91

8007 BODØ

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
7902
m2
Bruttoareal: ca
5527
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

×