Oslo politidistrikt, hundetjenesten

Hundetjenestens anlegg ligger mellom Brobekkveien og Haraldrudveien på Alnabru i Oslo.

Hundetjenesten bistår alle politistasjonene i Oslo og til dels utover bygrensen. Dermed er denne beliggenheten svært funksjonell for hundetjenesten, med kort kjøreavstand til Store Ringvei, Østre Aker vei og E6. Hundetjensten har ingen publikumsekspedisjon og er således ikke avhengig av sentral plassering.

bygningene for Hundetjenesten ble oppført i 1996 og arkitekter var LPO arkitektur & design.

Bygningene gjenspeiler en liten, effektiv og samkjørt organisasjon, der hensynet til hundene står i sentrum. Bebyggelsens utforming og plassering på tomta skal ivareta et størst mulig treningsområde for hunder. Samtidig stilles det krav til omgivelsene, både med tanke på støy fra hundene, og at disse er skjermet fra støy og uro i hvile- og oppstallingsperioden.

Hovedbygningen utgjør et langstrakt toetasjes bygningsvolum og ligger i regulert byggelinje langs tomtegrensen mot vest. Stallene, som utgjør størstedelen av nederste plan, skjermes av to terrengvoller.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Haraldrudveien 30

0581 OSLO

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
5781
m2
Bruttoareal: ca
1848
m2
Leietakere:
  • Oslo politidistrikt

×