Hamar tinghus

Hamar tinghus sto ferdig i mars 1999. Tre embeter er samlokalisert i tinghuset: Eidsivating lagmannsrett, Hedmarken sorenskriverembete og Hedmark og Oppland statsadvokatembete.

Sorenskriverembetene i Norge ble opprettet i 1591 og er blant de eldste institusjonene i vårt rettssystem. Hedmarken sorenskriverembete er blant de største i landet. 

I forbindelse med to-instansreformen i strafferettspleien i 1995, ble Eidsivating lagdømme delt og Eidsivating lagmannsrett ble etablert dette året.

Sammenslåing av sorenskriverembeter og moderniseringen av domstolene skapte utover på 1990-tallet behov for større lokaler. Justisdepartementet besluttet i 1994 å bygge nye lokaler for Eidsivating lagmannsrett og Hedmarken sorenskriverembete og Statsbygg fikk oppdraget. Hamar Tinghus ble ferdigstilt i 1999. Huset har et bruttoareal på ca 4500 kvadratmeter og tre embeter er altså samlokalisert her: Eidsivating lagmannsrett, Hedmarken sorenskriverembete og Hedmark og Oppland statsadvokatembete.

Tinghuset på Hamar består av kontorlokaler, ni rettssaler, dommerrom, advokatrom, vitnerom, avhørsrom for barn, seremonirom og vrimlearealer for publikum.

Eiendom. Forvaltes
Tinghus

Østregate 41

2317 HAMAR

Fakta

Eiendomstype: tinghus
Tomteareal: ca
1449
m2
Bruttoareal: ca
4378
m2
Leietakere:
  • Domstolene i Norge

Se ferdigmelding

Hamar tinghus
Ferdigmelding

×