Inntrøndelag tingrett. Steinkjer tinghus

I 2001 besluttet Stortinget at antallet domstoler i første instans skulle reduseres. I Nord-Trøndelag ble det besluttet at Stjør- og Verdal herredsrett skulle slås sammen med Inderøy herredsrett. Den nye domstolen ble kalt Inntrøndelag tingrett og fikk sete i Steinkjer.

Domstolen omfatter et stort geografisk område på 12 ulike kommuner. 

Den opprinnelige rettsbygningen består av en toetasjes kontorbygning med flatt tak, midtkorridor og en parallell sidefløy med skråtak som lener seg på kontorfløyen. Sistnevnte inneholder blant annet rettssaler, sosiale rom og bibliotek. Den indre delen av sidefløyen, mellom kontordelen og rettslokalene, består av en vestibyle og publikumssone i full høyde under skråtaket. Anlegget ble utvidet i 2011, med en forlengelse mot sør. Les mer i prosjektets ferdigmelding.

Eiendom. Forvaltes
Tinghus

Strandvegen 40

7713 STEINKJER

Fakta

Eiendomstype: tinghus
Tomteareal: ca
8599
m2
Bruttoareal: ca
3591
m2
Leietakere:
  • Domstolene i Norge

×