Hedmark fengsel, avd. Bruvoll

Eiendommen ligger i skogsterreng mellom RV 24 og elva Styggåa. Bebyggelsen er ført opp av Sivilforsvaret, Hedmark fjernhjelpkolonne som var hjemmehørende på Bruvoll fra 1954 til 1994. 

Anlegget fordeler seg på to nivåer med en høydeforskjell på ca 3,5 meter. Det øvre planet ut mot riksveien begrenses av tre forlegninger og administrasjonsbygget  som ligger i en u-form rundt et stort rektangulært tun.

Politihøgskolen var leietaker i perioden 1994 - 2001. I 2006 åpnet Bruvoll fengsel.

Eiendom. Forvaltes
Fengsel

.

2123 BRUVOLL

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
47853
m2
Bruttoareal: ca
4968
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

×